O projektu

Popis projektu

Pandemická krize v Evropě a na celém světě má fatální dopad na ekonomiku. Ekonomické problémy zemí se odrážejí v životě rodin a jednotlivců. Existuje mnoho rodin, pro které jsou dluhy stále vážným a pokračujícím problémem. Navíc přichází rostoucí inflace. U mnoha dospělých je příčinou těchto přetrvávajících problémů nedostatek odpovídající finanční gramotnosti. Pokud si z nedávných událostí v Evropě můžeme vzít nějaké ponaučení, mělo by to být to, že finanční gramotnost je klíčovou gramotností pro všechny Evropany, pokud máme dosáhnout inkluzivní a spravedlivé společnosti, která je jedním z hlavních cílů EU.

Rodiny nemohou vydávat dluhopisy ani získat podporu od Evropské centrální banky. Když se rodiny ocitnou v tíživé finanční situaci, existuje omezený počet možností, jak překonat jejich problémy. Tyto problémy nezmizí a jedním z hlavních faktorů, které brání možnému řešení rodinného dluhu, je nedostatek klíčových dovedností finanční gramotnosti. Projekt Piggy Bank je vynikajícím nástrojem pro rozvoj dovedností finanční gramotnosti. Projekt nabízí moderní a uživatelsky přívětivé vzdělávací zdroje pro všechny členy rodiny.

Cíle

Cílem tohoto projektu je podpořit rodinné finanční vzdělávání pro všechny členy domácnosti, od malých dětí až po rodiče i prarodiče. Cílem je vytvořit atraktivní a uživatelsky přívětivé vzdělávací nástroje pro rozvoj finanční gramotnosti všech členů rodiny.

Výstupy

V rámci projektu bylo vytvořeno 6 následujících výstupů:

  1. 12 komiksových knížek pro mladší děti ve věku 6 až 12 let
  2. 12 Online vzdělávacích únikových místností teenagery ve věku od 13 do 18 let
  3. 12 WebQuestů pro mladé lidi ve věku mezi 19 a 25 lety
  4. Školící program ve formě workshopu pro rodiče a opatrovníky, který zajistí, že tito si vybudují vlastní finanční chápání a budou moci koordinovat a aplikovat navrhovaný učební rodinný model přímo v rodině.
  5. Školící program pro odborníky v oboru finančního poradenství a lektory v oblasti vzdělávání dospělých.
  6. Soubor videí pro teenagery na témata finanční gramotnosti.
  7. Online výuková platforma, která zdarma zpřístupňuje všechny výukové nástroje vytvořené v rámci projektu.