O projektu

Popis projektu

Před hospodářskou krizí v roce 2008 spravovaly rodiny v celé EU osobní finance velice volně.

S příchodem globální hospodářské krize v roce 2008 a evropských krizí v roce 2010 skončila éra snadných úvěrů a vysokých příjmů. Domácnosti musely snížit své nároky, což působí v některých rodinách více stresu a konfliktů.

Cíle

Cílem tohoto projektu je podpořit rodinné finanční vzdělávání pro všechny členy domácnosti, od malých dětí až po rodiče i prarodiče, s cílem podpořit realističtější chápání rodinné ekonomiky.

Výstupy

Je naplánováno 6 následujících výstupů:

 1. 12 komiksových knížek pro mladší děti

 2. 12 Online vzdělávacích únikových místností pro starší děti ve věku od 13 do 18

 3. 12 WebQuestů pro mladé lidi ve věku mezi 19 a 25 lety

 4. Školící program ve formě workshopu pro rodiče a opatrovníky, který zajistí, že tito si vybudují vlastní finanční chápání a budou moci koordinovat a aplikovat navrhovaný učební rodinný model přímo doma.
 5. Školící program pro odborníky v oboru finančního poradenství a další školitele odborného vzdělávání v příslušných oborech.
 6. Plně online výuková platforma, která umožní plnou dostupnost těchto zdrojů projektu.

Metodologie

Efektivní rodinné učení vyžaduje, aby při tvorbě navrhovaných studijních materiálů byly v rámci rodiny brány v úvahu různé podskupiny. Pro tento projekt PIGGY BANK je záměrem partnerů vytvořit zdroje finanční gramotnosti pro 4 různé podskupiny, a to:

 • Děti ve věku od 6 do 12 let – výstupy projektu budou tvořeny formou měsíčního komiksového seriálu, který představí koncepty finanční gramotnosti. Komiksy budou mít formu kreslených příběhů. Vyprávění komiksů bude pečlivě připraveno tak, aby vytvořilo základní porozumění tomu, jak zacházet s penězi, jak efektivně vytvořit rozpočet, jak zvládnout různá finanční úskalí atd. Sbírka komiksů bude obsahovat 12 měsíčních vydání, z nichž každé se bude zabývat jiným tématem finanční gramotnosti;

 • Dospívající děti ve věku od 13 do 18 let – výstupy projektu budou zahrnovat řadu 12 online vzdělávacích zdrojů ve formě únikových místností založených na řešení problémů, které budou zaměřené na efektivní řízení financí;

 • Mladí dospělí ve věku od 19 do 25 let – výstupy projektu budou zahrnovat řadu 12 vzdělávacích zdrojů založených na výukové aktivitě WebQuest. Tyto zdroje budou studenty motivovat k vypracování plánu řízení financí v různých pozitivních a negativních finančních situacích;
 • Rodiče a opatrovníci –výstupy projektu budou zahrnovat úvodní vzdělávací program, který představí hlavní problémy související s finanční gramotností prostřednictvím série skupinových cvičení ve formě workshopu. Úvodní školení také pomůže rodičům a opatrovníkům při používání vyvinutého rodinného učebního modelu.

 • Lektoři odborného vzdělávání a další školitelé – výstupy projektu budou tvořeny příručkou, která podpoří profesní rozvoj této cílové skupiny, aby její představitelé mohli plně využívat zdroje projektu a připravovat své vlastní zdroje založené na řešení problémů.