Partneři

REINTEGRA je nezisková organizace založená v roce 1999 ve městě Krnov, v České republice. Stala se lídrem na regionálním trhu ve všech formách opětovného začlenění do společnosti a na trh práce. Vyjíjí a realizuje integrační, vzdělávací a motivační programy, které účinně podporují zaměstnávání a integraci různých skupin znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce.

K naplnění svého poslání vyvíjí tyto hlavní aktivity:

 • kariérní poradenství,

 • integrační modulární programy pro znevýhodněné skupiny,

 • vzdělávací kurzy a programy; včetně kurzů, které pomáhají založit a provozovat vlastní malé podnikání,

 • psychologické poradenství a diagnostika týkající se individuální podpory kariérních preference.

REINTEGRA pracuje s lidmi už od 6 let, kdy začínají povinnou školní docházku až do ukončení aktivní životní kariéry. Ročně pracujeme s více než 500 lidmi. Organizace REINTEGRA se také pravidelně účastní národních a mezinárodních projektů zaměřených na kariérové poradenství, celoživotní učení, vzdělávací metody, koučování, e-learning, speciální metody kariérového poradenství, integrační programy atd. Od roku 2000 provozuje Reintegra, jako sociální firma, oddělení zaměstnávající lidi s postižením. Dodnes je Reintegra je respektovanou regionální organizací se silnými vazbami na trh práce, na poskytovatele celoživotního vzdělávání I na úřady práce. Reintegra poskytuje take akreditované kurzy pro různé skupiny studentů a úzce spolupracuje s dalšími poskytovateli vzdělávání v regionu.

Website: www.reintegra.cz

Future In Perspective Limited (FIP) je soukromá společnost působící v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání, e-learningu, digitálních médií a sociální inkuze.

Společnost poskytuje specifické vzdělávací programy v následujících oblastech:

 • školení v oblasti mediální produkce pro mladé lidi;

 • školení v oblasti digitálních dovedností pro mladé muže a ženy bez práce;

 • školení digitálních dovedností pro seniory;

 • školení v oblasti sociálních médií a zákaznické podpory pro pracovníky s nízkou kvalifikací za účelem udržení a růstu podnikání;

 • podnikatelské školení pro mladé lidi v sektoru kreativního průmyslu;

 • školení migrantů na podporu integrace;

Společnost obecně pracuje na řešení potřeb těch na okraji společnosti, pro které selhalo tradiční vzdělávání a vzdělávání druhé šance. FIP klade zvláštní důraz na rozvoj samostatných způsobů studia, aby povzbudil rozvoj „svobodného aktivního vzdělávání”.

FIP využívá ve svých službách nejnovější technologie a poskytuje jedincům cílových skupin příležitost rozvíjet své klíčové kompetence v dostupném prostředí kombinovaného vzdělávání.

Společnost zaměstnává 8 zaměstnanců na plný úvazek a 4 na částečný úvazek pro řízení mnoha projektů, tvorbu kurikul, multimediální produkci, výzkum a administrativní praxi. Dovednosti v nabídce doplňuje pomocí velké skupiny dobrovolníků, kteří mají odborné znalosti zahrnující širokou škálu kategorií od výzkumu, pedagogiky, techniky až po mediální produkci.

Website: https://www.futureinperspective.com/

CARDET (Centre For Advancement Of Research And Development In Educational Technology LTD – Centrum pro rozvoj výzkumu a vývoje ve vzdělávací technologii LTD) je jedním z předních výzkumných a vzdělávacích center ve východní oblasti Středomoří s globálními odbornými znalostmi v oblasti navrhování a realizace projektů, budování kapacit a e-learningu.

CARDET je nezávisle propojen s univerzitami a institucemi z celého světa, jako je Yale University, University of Nicosia a Mezinárodní rada vzdělávacích médií.

CARDET dokončil řadu projektů týkajících se rozvoje budování kapacit a plánování podpory mládeže, vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých, gramotnosti, digitálních nástrojů, e-learningu, vzdělávacích technologií a sociální integrace marginalizovaných skupin.

CARDET sdružuje mezinárodní tým odborníků s desetiletými globálními odbornými znalostmi v oblasti navrhování, realizace a evaluace mezinárodních projektů. Náš tým se úspěšně účastnil více než 200 projektů ve více než 40 zemích, z nichž některé byly podporovány Evropskou komisí, Rozvojovým programem OSN, Microsoftem, Společenstvím učení, mezinárodními agenturami a vládami po celém světě. Jednou z našich klíčových silných stránek je naše schopnost pečlivě plánovat, implementovat, realizovat a hodnotit projekty v různých kontextech.

Řídící tým je podporován 10 členy představenstva a poradní rady, kteří jsou mezinárodními veterány v oblasti vzdělávání, obchodu, výzkumu a hodnocení.

CARDET v současné době zaměstnává 50 zaměstnanců na plný a částečný úvazek. Většina členů týmu má vysokoškolské vzdělání (magisterské a / nebo doktorské) v oborech společenských věd, obchodu, vzdělávání, výuky, vývoje webových aplikací a evaluace. Při důsledném plánování a realizaci projektů dodržuje systemický a systematický proces. CARDET je držitelem certifikátu ISO 9001 pro kvalitu v oblasti řízení, výzkumu a vzdělávání.

Website: www.cardet.org

Callidus – Institut pro vzdělávání dospělých je akreditovaným institutem pro vzdělávání dospělých Ministerstva vědy a vzdělávání v Chorvatsku a má pobočku institutu v Moldavsku. Jako institut jsme vytvořili řadu vzdělávacích programů v oblastech managementu, osobního rozvoje, marketingu, prodeje, cestovního ruchu, gastronomie, financí, podnikové ekonomiky a stavebnictví.

V posledních letech si společnost Callidus vybudovala značné odborné znalosti v oblasti řízení projektů a aktivně se podílela na strategickém designu, operativní tvorbě a úspěšné realizaci řady projektů financovaných EU v celkové výši přes 10 milionů EUR. Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi a know-how při psaní zadávací dokumentace a hledání finančních zdrojů, které vedly k úspěšnému dokončení desítek projektů ADA, IPA, ESF a Erasmus +.

Máme vedoucí postavení v oblasti vzdělávacích inovací a předvídáme potřeby trhu. Tyto inovace zahrnují vzdělávací programy zaměřené na plnění zvláštních potřeb a požadavků dospělých studentů. Callidus podepsal dohody o partnerství s předními institucemi / společnostmi při poskytování specializovaného vzdělávání zaměřeného na konkrétní odvětví, které připravuje jejich zaměstnance i nezaměstnané osoby registrované v chorvatské agentuře práce podle potřeb průmyslu.

Vzdělávací programy jsou šité na míru ve spolupráci s partnery z průmyslových odvětví. Programy sestávají z 50% teorie (on-line a on-site školení) a 50% praktického výcviku ve společnostech. Naše společné úsilí s Rakouskou rozvojovou agenturou, Institutem odborného vzdělávání BFI a Strabagem vedlo k založení Stavební akademie v Moldavsku. Naše vzdělávací snahy v oblasti Balkánu sahají i do Srbska, kde pokračujeme v podpoře vzdělávacích projektů zaměřených na zvyšování kvalifikace pracovníků v automobilovém průmyslu. Celý tým společnosti Callidus je odhodlán posílit spolupráci s našimi partnery. Celkově jsme ve všech našich projektech úspěšně proškolili více než 300 koučů pro vzdělávání dospělých, více než 100 mentorů ve společnostech a více než 4000 spokojených účastníků. V našem obchodním portfoliu se vyskytují největší společnosti v Chorvatsku a regionu.

Website: www.ustanovacallidus.hr

AEVA (Association for the Education and Valorisation of Aveiro Region- Asociace pro vzdělávání a valorizaci regionu Aveiro) byla založena v roce 1998 jako nezisková organizace, která plní potřeby místních podniků při řešení nesouladu dovedností tím, že sbližuje vzdělávání a pracovní svět.V současné době sdružení zaměstnává 122 kvalifikovaných odborníků a působí v rámci 13 značek:

 • OBČANSKÉ PROJEKTY – mezinárodní oddělení AEVA již realizovalo více než 100 nadnárodních projektů v rámci různých programů EU, které podporují rozvoj inovací, mobilitu studentů / zaměstnanců a aktivní občanství;

 • KVALIFIKAČNÍ CENTRUM – jedná se o strukturu portugalského systému kvalifikací, který se zaměřuje na přibližně 1000 dospělých (21+) ročně a jeho cílem je rozpoznat, ověřit a potvrdit jejich dovednosti. Poskytuje rovněž poradenství pro NEET a propaguje místní síť pro zvýšení zaměstnatelnosti;

 • CEO – jednotka pro začleňování mladých lidí a dospělých se speciálními potřebami, nabízející osobní, vzdělávací a profesionální vedení a řešení šitá na míru;

 • SERVIR – dobrovolnická jednotka, v současné době s 21 dobrovolníky, nabízející místní kvalifikovanou intervenci a která prostřednictvím Evropské dobrovolnické služby podporuje mezinárodní příležitosti mobility;

 • SPREAD.IT – vývoj inovativního vzdělávacího softwaru a digitálních zdrojů na podporu poskytovatelů vzdělávání i společností;

 • VOUGA FABLAB – místní inkubátor pro rozvoj podnikání a poskytování odborného vzdělávání se silnou technologickou složkou a RD&I. V současné době poskytuje inovativní služby v oblasti venkovského a ekologického cestovního ruchu, gastronomie, zdraví, tělesné a duševní pohody a rehabilitace;

 • CATEC – technologický kemp a RD&I struktura na podporu společností, zaměstnanosti, podnikání a dalšího vzdělávání;

 • QER – struktura kvalifikací pro akce a stravování, nabízející pedagogické kuchyně, barové a restaurační laboratoře, zaměřené na podporu přístupů sociálního podnikání;

 • EUROPE DIRECT Informační centrum Aveiro – od roku 2012 s cílem poskytovat evropským občanům obecné informace o EU;

 • CENTRAL CHANNEL – regionální televizní kanál, který produkuje a šíří místní programy se zaměřením na informace, vzdělávání, kulturu a společnost;

 • TALENTS PARK – multifunkční prostor pro propagaci různých akcí a podporu iniciativ od místní komunity a zúčastněných stran;

 • CANAIS – poskytovatel služeb v oblasti vzdělávacích publikací a řešení šitých na míru;

 • EPA – založená v roce 1992, odborná škola Aveiro je největší soukromou školou odborného vzdělávání v Portugalsku se 70 stálými učiteli.

¨Kulturní a environmentální asociace Permacultura Cantabria¨ realizuje svou hlavní činnost v Pasiegan Valleys (Cantabria, severní Španělsko). Stejně jako v ostatních venkovských oblastech země, i v Kantábrii je charakteristická stárnoucí a klesající populace, vysoká míra nezaměstnanosti a omezené příležitosti pro obyvatele jak v učení, tak v zapojení se do společnosti.

V tomto krásném prostředí, před více než 15 lety, se skupina profesionálů začala potkávat a organizovat aktivity ve své komunitě. Jejich cílem bylo prozkoumat alternativy k dosažení udržitelné kultury, věnovat jeden druhému pozornost a užívat si toho, co dělají.

Záměrem Permacultura Cantabria bylo postupně vytvořit mezinárodní referenční platformu založenou na ekologických a zdravých systémech, která by mohla generovat entuziasmus a obohatit společnost, kterou považovali za strnulou a bez šancí. Za tímto účelem vytvořili experimentální, udržitelný a soběstačný objekt, ve kterém hostili mnoho dobrovolníků, uspořádali mnoho kurzů a skupinových aktivit.

Podívejte se na toto video a dozvíte se více o našich začátcích:

https://youtu.be/WcXcLU6OvUQ

Dnes je Permacultura Cantabria uznávána jako nevládní organizace veřejného zájmu. Pravidelně spolupracuje s institucemi, vzdělávacími středisky a socioekonomickou strukturou Kantábrie s více než 20 zaměstnanci. Kromě Kantábrie má nevládní organizace programy a personál v dalších autonomních komunitách španělského území, jako je Madrid nebo Valencie.Růst sdružení v posledních letech nezměnil jeho socio-environmentální poslání a entita se nadále snaží nabízet nové alternativy ke zlepšení společnosti, obnovení hodnot a měřítka přirozeně vyváženého způsobu života.

VIZE

Chceme udržitelný a inkluzivní venkovský svět tvořený veselými, vědomými jedinci a osobnostmi se silným postavením.

MISE

Poskytovat nástroje a příležitosti pro obyvatelstvo, jako jsou děti, mládež, dospělí a multiplikátoři, což zlepší jejich vzdělání, blahobyt a účast v dnešní společnosti.

HODNOTY (inspirované Permakulturní etikou):

environmentální udržitelnost (Péče o Zemi)

emoční management (Péče o lidi)

sociální inkluze (Spravedlivé sdílení)

Website: www.permaculturacantabria.com

Švýcarská federace pro vzdělávání dospělých (SVEB) je zastřešující organizací pro všeobecné a odborné vzdělávání dospělých. Členství v SVEB zahrnuje soukromé a státní školy, sdružení a regionální úředníky odpovědné za vzdělávání dospělých. Skupina SVEB sdružuje více než 700 členů. SVEB má stálé sekretariáty v německy, francouzsky a italsky mluvícím Švýcarsku. SVEB vyvíjí inovativní projekty v oblasti celoživotního učení pro různé cílové skupiny (pracovníci s nízkou kvalifikací a dospělí se základními potřebami, migranti, ženy a starší lidé). SVEB také vyvinula a v současné době provozuje profesionální „vzdělávací systém pro školitele“ a systém kvality pro poskytovatele vzdělávání dospělých (eduQua). Oba systémy jsou dnes životně důležitými pilíři švýcarského sektoru vzdělávání dospělých.

SVEB dále podporuje spolupráci mezi institucemi pro vzdělávání dospělých a vytváří povědomí o důležitosti vzdělávání dospělých.

SVEB se také podílí na různých výzkumných projektech týkajících se vzdělávání dospělých. Hlavní důraz je kladen na strukturální a organizační rozvoj systému vzdělávání dospělých.

SVEB se účastní projektu jako samofinancující partner podporovaný Švýcarskou národní agenturou Movetia.

Website: www.alice.ch