Εταίροι

Το REINTEGRA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1999 στην πόλη Krnov, στην Τσεχική Δημοκρατία. Έχει καταστεί ένας περιφερειακός ηγέτης στην αγορά σε όλες τις μορφές επανένταξης στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

Στόχος του οργανισμού είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ενσωμάτωσης, εκπαίδευσης και κινητοποίησης που υποστηρίζουν αποτελεσματικά την απασχόληση και την ένταξη διαφόρων ομάδων μειονεκτούντων ατόμων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το REINTEGRA εκτελεί αυτές τις κύριες δραστηριότητες παρέχοντας:

 • υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού,

 • προγράμματα ενσωμάτωσης για μειονεκτούσες ομάδες,

 • εκπαιδευτικά μαθήματα και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων που βοηθούν στην έναρξη και τη λειτουργία μικρών επιχειρήσεων,

 • ψυχολογική συμβουλευτική, ψυχολογική διάγνωση σχετικά με τις προτιμήσεις σταδιοδρομίας και ατομική υποστήριξη.

Η REINTEGRA εργάζεται με άτομα ηλικίας από 6 ετών όταν ξεκινούν την υποχρεωτική εκπαίδευση στο σχολείο μέχρι το τέλος της ενεργού επαγγελματικής ζωής. Ετησίως συνεργάζεται με περισσότερα από 500 άτομα. Ο οργανισμός REINTEGRA συμμετέχει επίσης τακτικά σε εθνικά και διεθνή προγράμματα που εστιάζονται στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη δια βίου μάθηση, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, την καθοδήγηση, την ηλεκτρονική μάθηση, τις ειδικές μεθόδους συμβουλευτικής για τη σταδιοδρομία, τα προγράμματα ένταξης κλπ. Από το 2000 το Reintegra, ως κοινωνική επιχείρηση, έχει τμήμα που εργοδοτεί άτομα με αναπηρία. Μέχρι σήμερα το Reintegra είναι ένας περιφερειακός εργοδότης ο οποίος έχει κερδίσει τον σεβασμό και έχει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της αγοράς εργασίας, των παρόχων ΕΕΚ και των γραφείων εργασίας. Το Reintegra παρέχει διαπιστευμένα μαθήματα για διαφορετικές ομάδες φοιτητών και συνεργάζεται στενά με άλλους φορείς παροχής εκπαίδευσης στην περιοχή.

Website: www.reintegra.cz

Το Future In Perspective Limited (FIP) είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής κατάρτισης, της ηλεκτρονικής μάθησης, των ψηφιακών μέσων και της κοινωνικής ένταξης.

Η εταιρεία παρέχει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στους ακόλουθους τομείς:

 • κατάρτιση στον τομέα των μέσων ενημέρωσης για νέους

 • κατάρτιση σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων για νέους άνδρες και γυναίκες εκτός του εργατικού δυναμικού

 • κατάρτιση σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων για ηλικιωμένους

 • κατάρτιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατάρτιση στην εξυπηρέτηση πελατών σε εργαζόμενους με χαμηλή εξειδίκευση, προκειμένου να αυξηθούν οι ικανότητες των εργαζομένων και να αναπτυχθού περαιτέρω οι επιχειρήσεις.

 • επιχειρηματική κατάρτιση για νέους στον κλάδο της δημιουργικής βιομηχανίας

 • κατάρτιση μεταναστών για την υποστήριξη της ένταξης.

Γενικά, η εταιρεία εργάζεται για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας .Το FIP δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μαθημάτων που θα επιλέγονται από τα ενδιαφέρόμενα άτομα σε κατευθύνσεις δικών τους προτιμήσεων “Free Agent Learners”. Το FIP αξιοποιεί στις υπηρεσίες του τις τελευταίες τεχνολογίες, προσφέροντας στα μέλη της ομάδας στόχου την ευκαιρία να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητές τους σε προσβάσιμα περιβάλλοντα συνδυασμένης μάθησης.

Η εταιρεία έχει στο δυναμικό της 8 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και 4 μερικής απασχόλησης, και έχει επίσης σημαντική εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παραγωγή πολυμέσων, έρευνα και διοίκηση. Συμπληρώνει τις διαθέσιμες δεξιότητες αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη μιας μεγάλης ομάδας εθελοντών με εμπειρία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών έρευνας, παιδαγωγικής, τεχνικών γνώσεων και μέσων παραγωγής.

Website: https://www.futureinperspective.com/

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΛΤΔ) είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το International Council of Educational Media.

Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και σχεδιασμού στην υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση και την ΕΕΚ, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση διεθνών προγραμμάτων. Η ομάδα συμμετείχε με επιτυχία σε περισσότερα από 200 προγράμματα σε περισσότερες από 40 χώρες, πολλά από τα οποία υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, το Commonwealth of Learning, διεθνή οργανισμούς και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε με προσοχή προγράμματα σε διάφορα πλαίσια.

Η ομάδα διαχείρισης υποστηρίζεται από 10 μέλη του διοικητικού και συμβουλευτικού συμβουλίου, που είναι όλοι διεθνείς βετεράνοι στον τομέα της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της έρευνας και της αξιολόγησης.

Το CARDET σήμερα απασχολεί 50 άτομα με πλήρη και με μερική απασχόληση. Η πλειοψηφία των μελών της ομάδας κατέχει πτυχία (Master ή / και Ph.D) κοινωνικών επιστημών, στα οικονομικά, την εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και σχεδίαση ιστοσελίδων και την αξιολόγηση. Ακολουθούμε μια συστημική και συστηματική διαδικασία στον λεπτομερή σχεδιασμό και στην διαικπεραίωση ερευνητικών και επιχειρηματικών έργων. Το CARDET είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την ποιότητα στις υπηρεσίες διαχείρισης, έρευνας και εκπαίδευσης.

Website: www.cardet.org

Το Callidus – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι ένα διαπιστευμένο ίδρυμα για την εκπαίδευση ενηλίκων από το Υπουργείο Επιστημών και Εκπαίδευσης στην Κροατία και έχει παράρτημα στη Μολδαβία. Ως Ινστιτούτο δημιουργήσαμε πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της διαχείρισης, της προσωπικής ανάπτυξης, του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, του τουρισμού, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της επιχειρηματικής οικονομίας και του κατασκευαστικού τομέα.

Τα τελευταία χρόνια, το Callidus έχει αποκτήσει μια αρκετά καλή εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει ενεργά στον στρατηγικό σχεδιασμό, στη λειτουργική δημιουργία και την επιτυχή υλοποίηση πολυάριθμων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, συνολικού ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Διαθέτουμε εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία στη σύνταξη προτάσεων και την αναζήτηση οικονομικών πόρων που οδήγησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση μιας δωδεκάδας προγραμμάτων ADA, IPA, ESF και Erasmus +.

Είμαστε πρωτοπόροι στις εκπαιδευτικές καινοτομίες καθώς και στην πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς. Αυτές οι καινοτομίες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν στην εκπλήρωση ειδικών αναγκών και απαιτήσεων των ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Το Callidus έχει συνάψει συμφωνίες σύμπραξης με τους κορυφαίους οργανισμούς / εταιρείες για την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης που στοχεύει σε συγκεκριμένη βιομηχανία και προετοιμάζει τους υπαλλήλους της καθώς και τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο Κροατικό γραφείο απασχόλησης σύμφωνα με τις ανάγκες της βιομηχανίας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμόζονται σε συνεργασία με εταίρους από τη βιομηχανία. Τα προγράμματα αποτελούνται κατά ένα 50% από θεωρία (διαδικτυακή και εκπαίδευση προσωπο με πρόσωπο) και κατά ένα 50% από πρακτική κατάρτιση στις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, οι κοινές μας προσπάθειες με το Austrian Development Agency, το BFI Vocational Training Institute και το Strabag είχαν ως αποτέλεσμα την ίδρυση του Construction Academy στη Μολδαβία. Οι εκπαιδευτικές μας προσπάθειες στην περιοχή των Βαλκανίων επεκτείνονται και στη Σερβία, όπου συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ολόκληρη η ομάδα στο Callidus δεσμεύεται να ενισχύσει τη συνεργασία με τους συνεργάτες μας. Συνολικά, σε όλα τα προγράμματα μας εκπαιδεύσαμε με επιτυχία πάνω από 300 προπονητές εκπαίδευσης ενηλίκων, πάνω από 100 μέντορες σε επιχειρήσεις και πάνω από 4000 ικανοποιημένους συμμετέχοντες, και στο επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Κροατία και την γύρω περιοχή.

Website: www.ustanovacallidus.hr

Το AEVA (Association for the Education and Valorisation of Aveiro Region) ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων φέρνοντας κοντά την εκπαίδευση και τον κόσμο της εργασίας.

Επί του παρόντος, ο οργανισμός απασχολεί 122 εξειδικευμένους επαγγελματίες και λειτουργεί 13 τμήματα:

 • CITIZENS PROJECTS – το διεθνές τμήμα της AEVA, έχει ήδη υλοποιήσει περισσότερα από 100 διακρατικά προγράμματα στο πλαίσιο διάφορων προγραμμάτων της ΕΕ, προωθώντας την ανάπτυξη της καινοτομίας, την κινητικότητα φοιτητών / προσωπικού και την ενεργό πολιτότητα

 • QUALIFICATION CENTRE – είναι μια δομή του Πορτογαλικού Συστήματος Προσόντων που στοχεύει σε περίπου 1000 ενήλικες (άνω των 21) ετησίως και αποσκοπεί στην αναγνώριση, την επικύρωση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους. Παρέχει επίσης καθοδήγηση στους ΕΕΑΚ και προωθεί ένα τοπικό δίκτυο για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας

 • CEO – τμήμα για την ένταξη των νέων και των ενηλίκων με ειδικές ανάγκες, το οποίο παρέχει προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική καθοδήγηση και προσαρμοσμένες λύσεις

 • SERVIR – ένα τμήμα εθελοντών με 21 εθελοντές, το οποίο προσφέρει τοπική εξειδικευμένη παρέμβαση και το οποίο, μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, προωθεί διεθνείς ευκαιρίες κινητικότητας

 • SPREAD.IT – Ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού μάθησης και ψηφιακών πόρων για την υποστήριξη εκπαιδευτικών παρόχων και εταιρειών.

 • VOUGA FABLAB – τοπικό εκκολαπτήριο για επιχειρηματική ανάπτυξη και παροχή επαγγελματικής κατάρτισης με ισχυρή τεχνολογική συνιστώσα και Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία. Επί του παρόντος παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες στους τομείς του αγροτικού και περιβαλλοντικού τουρισμού, της γαστρονομίας, της υγείας, της ευημερίας και της αποκατάστασης.

 • CATEC – μια τεχνολογική υποδομή Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της συνεχούς εκπαίδευσης.

 • QER – μια δομή προσόντων για εκδηλώσεις και τροφοδοσία, η οποία προσφέρει εκπαιδευτικά εργαστήρια για μαγειρική, μπαρίστες και εστιατορία, με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρηματικών προσεγγίσεων.

 • Κέντρο πληροφόρησης EUROPE DIRECT του Aveiro – από το 2012, στοχεύει στο να παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες γενικές πληροφορίες για την ΕΕ.

 • CENTRAL CHANNEL – περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι που παράγει και μεταδίδει τοπικά προγράμματα με επίκεντρο την ενημέρωση, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

 • TALENTS PARK – πολυλειτουργικός χώρος για την προώθηση διαφόρων εκδηλώσεων και την υποστήριξη πρωτοβουλιών της τοπικής κοινότητας και των ενδιαφερομένων.

 • CANAIS – πάροχος υπηρεσιών στον τομέα των εκπαιδευτικών εκδόσεων και των προσαρμοσμένων λύσεων κατάρτισης.

 • EPA – η Επαγγελματική Σχολή του Aveiro που ιδρύθηκε το 1992 είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Πορτογαλία με 70 μόνιμους δασκάλους

Το «Cultural and Environmental Association Permacultura Cantabria» αναπτύσσει την κύρια δραστηριότητά του στις Κοιλάδες Pasiegan (Κανταβρία, βόρεια Ισπανία). Όπως και σε άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας, η Κανταβρία χαρακτηρίζεται από γήρανση και φθίνουσα πληθυσμιακή τάση, υψηλά ποσοστά ανεργίας ανάμεσα στους κατοίκους της και σπάνιες ευκαιρίες κοινωνικής συμμετοχής ή μάθησης για αυτούς.

Σε αυτό το όμορφο περιβάλλον, περισσότερα από 15 χρόνια πριν, μια ομάδα επαγγελματιών άρχισε να συναντιέται και να οργανώνει δραστηριότητες στην περιοχή τους. Σκοπός τους ήταν να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις για να επιτύχουν μια βιώσιμη κουλτούρα, να φροντίσουν ο ένας τον άλλο και να απολαύσουν ό, τι έκαναν.

Η πρόθεση του Permacultura Cantabria είναι να δημιουργήσει, μια διεθνή πλατφόρμα αναφορών, βασισμένη σε οικολογικά και υγιή συστήματα, η οποία θα μπορεί να δημιουργήσει ενθουσιασμό και να προσφέρει στην κοινωνία, η οποία κοινωνία ήταν αδρανής και χωρίς ελπίδα, λόγω της έλλειψης διαφόρων αναφορών. Για να το κάνει, δημιούργησε μια πειραματική, βιώσιμη και αυτοδύναμη ιδιοκτησία, στην οποία φιλοξένησε πολλούς εθελοντές, διοργάνωσε πολλές σειρές μαθημάτων και ομαδικές δραστηριότητες.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε περισσότερα για τις αρχές της

https://youtu.be/WcXcLU6OvUQ

Σήμερα το Permacultura Cantabria αναγνωρίζεται ως ΜΚΟ δημόσιου ενδιαφέροντος. Συνεργάζεται τακτικά με ιδρύματα, εκπαιδευτικά κέντρα και τον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Κανταβρίας, και έχει περισσότερους από 20 υπαλλήλους. Εκτός από την Cantabria, ο ΜΚΟ έχει προγράμματα και προσωπικό σε άλλες αυτόνομες κοινότητες της ισπανικής επικράτειας, όπως η Μαδρίτη και η Βαλένθια.

Η ανάπτυξη που παρουσίασε η ένωση τα τελευταία χρόνια δεν έχει αλλάξει τον κοινωνικο-περιβαλλοντικό της προσανατολισμό και συνεχίζει να προσπαθεί να προσφέρει νέες εναλλακτικές λύσεις για τη βελτίωση της κοινωνίας, την ανάκτηση αξιών και τα σημεία αναφοράς ενός φυσικά ισορροπημένου τρόπου ζωής.

ΟΡΑΜΑ

Θέλουμε έναν βιώσιμο και συμπεριληπτικό αγροτικό κόσμο, που να αποτελείται από χαρούμενους, συνειδητοποιημένους και ενδυναμωμένους ανθρώπους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να παρέχουμε εργαλεία και ευκαιρίες για τον πληθυσμό, όπως τα παιδιά, τους νέοι, τους ενήλικες και τους πολλαπλασιαστές, που βελτιώνουν την εκπαίδευσή τους, την ευημερία τους και τη συμμετοχή τους στην σημερινή κοινωνία.

ΑΞΙΕΣ (εμπνευσμένες από τη Δεοντολογία της Περμακουλτούρας):

 • περιβαλλοντική βιωσιμότητα (φροντίδα της Γης)

 • συναισθηματική διαχείριση (φροντίδα των ατόμων)

 • κοινωνική ένταξη (δίκαιο μοίρασμα)

Website: www.permaculturacantabria.com

To Swiss Federation for Adult Learning (SVEB) είναι ο οργανισμός ομπρέλα για τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων. Στα μέλη του SVEB περιλαμβάνονται ιδιωτικά και κρατικά σχολεία, ενώσεις, καθώς και περιφερειακοί αξιωματούχοι που είναι επιφορτισμένοι με την εκπαίδευση ενηλίκων. Το SVEB συγκεντρώνει πάνω από 700 μέλη. Έχει μόνιμες γραμματείες στις περιοχές της Ελβετίας που μιλούν τη γερμανική, τη γαλλική και την ιταλική γλώσσα.

Το SVEB αναπτύσσει καινοτόμα προγράμματα στον τομέα της διά βίου μάθησης για διάφορες ομάδες-στόχους (εργαζόμενοι με χαμηλή εξειδίκευση και ενήλικες με ανάγκες σε βασικές δεξιότητες, μετανάστες, γυναίκες και ηλικιωμένοι). Το SVEB έχει επίσης αναπτύξει και εφαρμόζει επί του παρόντος ένα επαγγελματικό σύστημα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ( train the trainer) και ένα σύστημα ποιότητας για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων (eduQua). Και τα δύο συστήματα αποτελούν σήμερα ζωτικούς πυλώνες του ελβετικού τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Επιπλέον, το SVEB προωθεί τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και ενημερώνει για τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το SVEB συμμετέχει επίσης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Τα κύρια σημεία είναι η δομική και οργανωτική ανάπτυξη του συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το SVEB συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος αυτοχρηματοδότησης υποστηριζόμενο από την Ελβετική Εθνική Μονάδα Movetia.

Website: www.alice.ch